תכנון וייעוץ סביבתי

שירותי תכנון וייעוץ סביבתי נועדו לבחון את ההשפעות של תוכניות בנייה, תשתיות ופיתוח על הסביבה הטבעית והאנושית. בזכות ידע מקצועי מגוון וניסיון עשיר מהשטח, אנחנו יודעים לזהות את 'נקודות התורפה' הסביבתיות ולפתור אותן במסגרת תהליכי התכנון, כך שהתוכניות יפגעו פחות בסביבה ויעברו מהר יותר את 'מסדרונות' ועדות התכנון.

ניסיוננו כולל ליווי תוכניות להתחדשות עירונית (מרמת הבניין הבודד ועד לשכונה), תכניות ותמ"ל, תוכניות מתאר למושבים וקיבוצים, תוכניות אב ומדיניות, שכונות מגורים במגזר הערבי והדרוזי, תוכניות לאנרגיה מתחדשת ועוד.

הרים.png

מה אנחנו מציעים במסגרת שירותי תכנון וייעוץ סביבתי?

הכנת נספח סביבתי (או תסקיר השפעה על הסביבה) לתב"ע, תכנית מתאר או תכנית אב

נספח סביבתי הוא מסמך המתווסף למסמכי התוכנית הבסיסיים (תשריט ותקנון) כדי לסייע בהתמודדות עם אתגרי תכנון בתחום איכות הסביבה. הנספח יכול להיות כללי או ממוקד בנושאים דוגמת זיהום אוויר, מטרדי רעש, חומרים מסוכנים ועוד. ככלל, הוא מורכב מחמישה פרקים: בחינת המצב הקיים, בחינת חלופות התוכנית, תיאור התוכנית המוצעת, בחינת השפעות סביבתיות והצעה להוראות התוכנית (זהו הפרק החשוב ביותר, שנכנס אל התקנון ומהווה מסמך מחייב).

הכנת נספח נופי-סביבתי
ע"פ תמ"א 35 או תמ"א 1

נספח נופי-סביבתי הוא מסמך העוסק בהרחבה בהשפעת התכנון על שטחים פתוחים, ממשק עם שטחים חקלאיים, ממשק עם מערכות אקולוגיות, הפרות נופיות וכדומה. הדרישה אליו יכולה לעלות מתמ"א 35 במקומות בהם מסומנת "רגישות נופית סביבתית גבוהה" או ע"י המשרד להגנת הסביבה וענפיו השונים, כמו יחידות סביבתיות מקומיות. ההנחיות להכנת הנספח נקבעות ע"י תמ"א 1 ומעודכנות מפעם לפעם ע"י מנהל התכנון.

תכנון סביבתי (ליווי תכנון) מקצה לקצה של תוכניות מתאר

תהליך ההכנה והאישור של תכנית מתאר הוא ארוך ועשוי אף לערוך מספר שנים. מניסיוננו, שילוב של יועץ סביבתי בשלב מוקדם וסיוע שלו בהתוויית כיווני פיתוח שלא פוגעים בסביבה, תייעל הן את הכנת התוכנית והן את פרק הזמן שיידרש לאישורה. במהלך ליווי התכנון יבחן היועץ את כל גורמי הסביבה בשטח התוכנית ובשטחים הסמוכים לה וייתן המלצות תכנון מקצועיות בהתאמה לצורך.

סקרים וחוות דעת אקולוגיות

סקר אקולוגי משמש להבנת המצב הקיים באזור מסוים ומתן המלצות תכנוניות. פעמים רבות הוא נכלל בתוך נספח נופי-סביבתי. לעומת זאת, חוות דעת אקולוגית בוחנת את השפעת התוכנית, כלומר המצב העתידי, על המערכת האקולוגית (למשל קיטוע מסדרון אקולוגי ע"י תשתיות, או השפעת בינוי על מרחבים טבעיים, לרבות בתוך עיר).