top of page
הרים-ועיר.png
הרים-קרם_edited.png

עלינו

"שדות" הוקמה על ידי נדב שדה, בעל M.A מחקרי בגאוגרפיה ותכנון עירוני מאוניברסיטת בן גוריון. "שדות" פועלת מתוך האהבה לטבע ומרחבים, והבנת החשיבות שבמציאת פתרונות בינוי מיטביים ושימוש מושכל במשאבים המתכלים של כדור הארץ.

צוות המשרד שלנו מתמחה בתכנון וייעוץ סביבתי, היבטי מיקרו אקלים והפקת מפות ויישומי GIS. בכל אחד מהשירותים המקיפים שאנו נותנים, משלב התכנון המוקדם ועד לאישור התכניות, מיושם ידע סביבתי ומדעי מתחומי הגיאוגרפיה, האקולוגיה, איכות הסביבה והתכנון העירוני, ומוגשמת האג'נדה שלנו לפיה רווחה סביבתית יוצרת אנשים בריאים בגוף ובנפש.

מאז 2016 ליווינו יזמים, אדריכלים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה בפרויקטים סביבתיים מגוונים, בהם תכנון סביבתי לשכונות מגורים, הקמת אזורי תעשייה, תוכניות מתאר למושבים וקיבוצים, חוות דעת אקולוגיות ונופיות, נספחים סביבתיים לתשתיות אנרגיה מתחדשת, תסקירים להקמת יישובים, ליווי תוכניות התחדשות עירונית, בניית מגדלים ופינוי בינוי, תוכניות אב ועוד. 

משרדנו רשום במאגרי המתכננים והיועצים של גופים ציבוריים כמו משרד הבינוי והשיכון, החטיבה להתיישבות, קק"ל, מנהל התכנון ומשרד התיירות, וכן של חברות ניהול פרויקטים ומשרדי אדריכלים גדולים.

אנחנו מאמינים בסינרגיה שבין אדם לסביבה, ומבינים שהצורך בפיתוח תשתיות מתקדמות יכול וצריך ללכת יחד עם תכנון מושכל המגן על ערכי טבע, מורשת ותרבות.

bottom of page