top of page

דו"ח מיקרו אקלים

דו"ח מיקרו-אקלים הפך להיות דרישת סף במרבית הועדות המקומיות והאזוריות. הוא זכה לשם "נספח הצללות ורוחות" כיוון שהוא בוחן שני היבטים עיקריים; יצירת צל ע"י הבינוי המתוכנן ותופעת הגברת רוח על הולכי רגל במפלס הרחוב. 

הרים.png

כיצד בוחנים את השפעות הבינוי על היבטים שונים של הצללות ורוחות?

הצללות

לאופן שבו הבינוי המתוכנן יטיל צל על סביבתו יש השפעות מרחיקות לכת, למשל על חימום פאסיבי בחזיתות דרומיות של בניינים סמוכים, או פגיעה בפאנלים סולריים לייצור חשמל ובדודי שמש. באמצעות תוכנות תלת-ממד אנו מודדים את שטף קרינת השמש סביב הבניין המתוכנן ואת השפעת הבינוי על מדדים אלו. מאידך, משמשות אותן התוכנות לתכנון הצללות במרחב הציבורי וליצירת שבילים מוצלים.

רוחות

תופעה המכונה "אפקט הקניון" גורמת להגברת הרוח הנושבת בשטח שבין בניינים גבוהים. בין הבניינים נוצרת "מנהרת רוח" שמביאה להאצת הרוח במפלס הקרקע, לעתים לכדי מהירות המסכנת הולכי רגל. באמצעות מודל CFD ממוחשב בשם "Pedestrian wind comfort" אנחנו בוחנים את השפעת הגברת הרוח, ובמידה ונמצאת חריגה מהתקן מייעצים לבצע שינויים בתוכנית הבינוי.

bottom of page