top of page
השירותים שלנו

שדות. הכי טובים בסביבה

תכנון וייעוץ סביבתי - בעיר, בכפר ובשטחים הפתוחים

הרים.png

השירותים שלנו

סל השירותים שלנו מקיף ומציע מגוון מוצרים רחב בתחומי איכות הסביבה, תכנון סביבה והפקת מפות ויישומי GIS (מערכות מידע גיאוגרפיות).

תכנון וייעוץ סביבתי | שדות נדב | שדה

תכנון וייעוץ סביבתי

שירותי תכנון וייעוץ סביבתי נועדו לבחון את ההשפעות של תוכניות בנייה, תשתיות ופיתוח על הסביבה הטבעית והאנושית. במסגרתם אנחנו ממפים את כלל הפתרונות האפשריים לייעול התוכנית עבור היזם, בצורה שתיטיב עם כל הצדדים ותהיה מקובלת גם על מוסדות התכנון.

מיקרו אקלים

דו"ח מיקרו-אקלים הפך להיות דרישת סף במרבית הועדות המקומיות והאזוריות. הוא זכה לשם "נספח רוחות והצללות" כיוון שהוא בוחן שני היבטים עיקריים: צל הנוצר ע"י הבינוי המתוכנן ותופעת הגברת הרוח על הולכי הרגל במפלס הרחוב.

מיקרו אקלים | שדות נדב | שדה
יישומי GIS | שדות נדב | שדה

יישומי GIS מערכות מידע גיאוגרפיות

מערכות מידע גיאוגרפיות (Geographical Information System) מאפשרות לארגן, לנהל ולנתח את המידע הסביבתי במרחב נתון בדרך יעילה, המטייבת תהליכי קבלת החלטות. אנחנו מציעים מגוון שירותי GIS בדגש על הכנת מפות ייעודיות.

הרים-ועיר-ירוק.png

שדות תכנון וייעוץ סביבתי הוקמה על ידי נדב שדה, בעל M.A מחקרי בגאוגרפיה ותכנון עירוני מאוניברסיטת בן גוריון. שדות פועלת מתוך האהבה לטבע ומרחבים, והבנת החשיבות שבמציאת פתרונות בינוי מיטביים ושימוש מושכל במשאבים המתכלים של כדור הארץ.

הלקוחות שלנו

Contact
bottom of page